Na stronie internetowej sprawdziany możesz przejrzeć ze szczegółowymi informacjami na temat naszego wyjątkowego przedsięwzięcia. Specjalizujemy się w opracowywaniem sprawdzianów szkolnych na podstawie najczęściej wybieranych w kraju podręczników. Nasi doświadczeni specjaliści tworzą sprawdziany z języka polskiego. generator sprawdzianów